Recursos i aplicacions digitals per estimular la participació a les entitats

0
287

Que les entitats tinguin una massa social activa, desperta i amb molt d’interès a participar en els actes i la presa de decisions, és un ideal per a tot el món associatiu. Però, per fer-ho, és possible que necessiteu facilitar unes quantes eines per a aquest fi. Avui en dia, la majoria de persones que formen part de la vostra entitat segurament tenen accés a un telèfon mòbil, una tauleta electrònica o un ordinador. I amb aquests dispositius, es poden utilitzar moltes eines que fomentin la participació interna de l’associació.

A continuació us esmentem unes quantes eines que poden ajudar a impulsar la participació interna de la vostra entitat, associació o ONG.

Appgree

Appgree és una aplicació que té versió app i versió navegador d’internet que permet fer preguntes amb múltiples respostes. Mitjançant aquestes respostes podreu conèixer l’opinió de les persones que formen part de la vostra entitat. Els vostres socis i sòcies rebran les preguntes mitjançant l’aplicació, instal·lada al telèfon mòbil o mitjançant un avís al correu electrònic. Un cop hagin contestat rebreu un avís amb l’evolució de l’enquesta. D’acord amb la configuració de cada pregunta, es pot respondre amb un simple sí, un no o amb més aportacions.

Appgree va la mar de bé per a la presa de decisions ràpides i que necessitin un alt grau d’efectivitat.

Doodle

Doodle és una aplicació amb versió app i versió navegador web. Amb Doodle podeu fer enquestes, decidir el dia i hora de les reunions, actes i esdeveniments, etc. Té un funcionament molt senzill, només heu d’entrar a la web o l’app, i començar a planificar un esdeveniment o una enquesta. Un cop hàgiu decidit les preguntes o els dies i hores que serviran per a les votacions, heu d’introduir els correus electrònics de les persones que participaran en la votació. L’enquesta i les preguntes s’enviaran automàticament.

La característica principal de Doodle és la facilitat i la rapidesa d’ús. En qüestió de tres o quatre simples passos podreu fer una enquesta i enviar-la a totes les persones associades.

Documents col·laboratius amb Google Docs

Quan parlem de participació interna, també vol dir escriure projectes, memòries i subvencions. Si només ho fa una persona, pot ser una feina complicada. La participació interna també toca aquests temes.

Un dels recursos que podeu fer servir per escriure col·laborativament és Google Docs. Mitjançant Google Docs podreu participar en la redacció d’un document diverses persones alhora. Cadascú veurà el que està escrivint l’altre company o companya, i mitjançant l’historial de revisions, podreu controlar qui ha escrit o modificat continguts.

Per utilitzar Google Docs només necessiteu un compte de correu electrònic.

Blocs de notes col·laboratius amb PiratePAD

Imagineu-vos que heu de fer una pluja d’idees o la definició d’uns procediments interns. En ser uns procediments molt senzills, com apunts o notes, potser no cal una eina molt completa. Amb un simple bloc de notes digital ja n’hi ha prou.

Els pads són els blocs de notes col·laboratius i digitals. Són eines senzilles que simulen el típic bloc de notes de l’ordinador. Però en aquest cas, es pot compartir l’enllaç del bloc de notes a molts més companys i companyes. Cada vegada que es crea un bloc de notes, es genera un enllaç específic i privat. Tothom que tingui aquest enllaç, bastant complicat de desxifrar i molt segur en l’aspecte de privacitat, pot escriure en aquest bloc de notes.

Cada usuari i usuària té un color assignat, i pot editar tot el que han escrit les altres persones. També hi ha la possibilitat de revisar tot el que s’ha escrit al llarg del temps, per si s’han de recuperar notes escrites anteriorment.

De pads n’hi ha molts. Alguns són accessibles des de la web, com per exemple PiratePAD i TitanPAD. EtherPAD és de programari lliure i es pot instal·lar al vostre servidor.

Redacció dels estatus de l’entitat amb una Wiki

Imagineu-vos que la vostra entitat vol obrir un procés participatiu per modificar els estatuts. Necessitareu una eina col·laborativa que permeti aportar text, millores, i que sempre permeti revisar tot el que s’ha escrit. Aquesta eina té el nom de wiki. Els sistemes wiki són que hi ha darrere les Viquipèdies.

Mitjançant les wikis, cada usuari i usuària pot crear una pàgina i escriure-hi contingut. Tot el contingut pot ser revisat i editat per altres persones usuàries. Les revisions dels continguts estan molt ben detallades i se sap en cada moment qui va canviar del document i què hi va fer.

Tot i que els sistemes wiki poden semblar complexos de fer servir, són una eina molt interessant per a la consulta d’informació i redacció conjunta. Wikimedia és un bon sistema wiki, que es pot instal·lar al vostre servidor. És gratuït i amb llicència programari lliure.

Rebost de projectes amb Github

Imagineu-vos que cada any feu un projecte complex que dura molts dies. Aquest projecte ha de tenir un dossier, una memòria, un pla de comunicació… I cada any es canvien alguns petits detalls del projecte, se n’hi afegeixen de nous, s’aporten idees, etc. I a la vegades és necessari poder tirar enrere i consultar el que s’havia fet a la primera edició del projecte, etc. Us cal un rebost de projectes.

Amb Github podreu crear un rebost de projectes. La vostra massa social podrà entrar-hi, consultar el document, aportar idees, trobar-hi problemes o crear variants noves. Github utilitza conceptes com “Fork” (forquilla), “Commit” (variant del projecte), “Push” (fer públics els canvis), “Pull request” (revisió i acceptació de canvis), “Branches” (branca del projecte acceptada) i “Issue” (problema).

Podeu utilitzar Github aquí.

  • Font: Xarxanet
  • Autor: Xavi Aranda – Associació per a Joves TEB
  • Entitat redactora: Associació per a Joves TEB – Informàtic

Sense comentaris

Deixa un comentari