AVÍS LEGAL

 • Titularitat

  Oxygyrus Media SL, amb NIF B-55210942 i domicili a Banyoles, carrer Sant Mer, 68, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2.989, Foli 54, Full GI-56.851, és propietària i gestora del diari digital Un país lliure Un país millor, que es presenta a la pàgina web amb l’adreça www.lliureimillor.cat. I ho fa per delegació de les entitats Gent de la Terra, Ens de l’Associacionisme Cultural Català i el Ciemen.

  Contingut de la pàgina

  El contingut de la webwww.lliureimillor.cat podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per Oxygyrus Media SL

  Un país lliure Un país millor, ofereix enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els lectors tinguin més fonts d’informació a internet i puguin complementar dades sobre els continguts que ofereix. Oxygyrus Media SL. no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri.

  Oxygyrus Media SL es reserva el dret a no publicar opinions, o despenjar-les en el cas que s’hagin publicat, que no respectin els principis fonamentals de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu.

  Un país lliure Un país millor, també ofereix continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

  Oxygyrus Media SL no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los, si és el cas mitjançant nota rectificatòria en la publicació.

  Propietat intel·lectual i industrial

  Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’Oxygyrus Media SL. per bé que en el cas de tercers que n’han autoritzat l’ús la propietat continua sent seva o d’aquelles empreses en les quals l’han delegat.

  Un país lliure Un país millor s’edita en règim de drets Creative Commons.

  Per tant, els textos publicats com a propis a Un país lliure Un país millor es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

  – Cal esmentar-ne la font.

  – Cal respectar-ne la contextualització original.

  – No se’n pot fer un ús comercial.

  – No se’n pot fer obra derivada.

   

  Ara bé, no s’editen en règim de Creative Commons, sinó en el de drets d’autor legalment en vigor, totes les fotografies, articles i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s’indica).

  Responsabilitat sobre contingut i ús

  L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

 • Oxygyrus Media SL no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Oxygyrus Media SL. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de Oxygyrus Media SL.Oxygyrus Media SL es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

  Oxygyrus Media SL declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen a la seva web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

  Un país lliure Un país millor fa servir galetes (‘cookies’) en algunes pàgines. Aquestes galetes permeten de controlar les dades de navegació de l’usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb Oxygyrus Media SL. Aquestes dades no tenen cap més finalitat que la d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la web. En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.

  L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu.

  Protecció de dades

  Oxygyrus Media SL  compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis d’Un país lliure Un país millor s’incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Oxygyrus Media SL, que comparteix amb Gent de la Terra.

  El tractament de les dades proporcionades es fa d’acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat de tercers.

  Limitació de la responsabilitat

  Oxygyrus Media SL no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.